Vi hjälper er hyra ekonomikonsult med rätt kompetens

Är ni i akut behov av att hyra en ekonomikonsult? Har ni en tillfällig arbetstopp och behöver snabb och kompetent hjälp?

Att hyra en ekonomikonsult genom oss på Dreamwork är en smidig och trygg process. Förutom tillfälliga lösningar kan vi erbjuda längre samarbeten gällande långsiktig personaluthyrning.

Därför kan Dreamwork hjälpa er:

  • Vi har lång erfarenhet gällande uthyrning av ekonomikonsulter och andra befattningar
  • Vår arbetsbank innehåller stor variation av åldrar och specialkompetenser
  • Våra egenutvecklade processer är effektiva och kvalitetssäkra

Rätt person för just er verksamhet

När en kund kommer till Dreamwork med behov av att hyra en ekonomikonsult eller annan befattning inleder vi alltid med att göra en kartläggning av verksamheten i fråga och de förutsättningar som finns.

I samråd med uppdragsgivaren tar vi fram en kravprofil som innehåller förväntningar och riktlinjer för den nya medarbetaren, vilket leder till en effektiv och pricksäker uthyrningslösning från vår sida.

Bestäm hur delaktiga ni vill vara

På Dreamwork tar vi stor hänsyn till era förutsättningar, därför är det upp till er som vår uppdragsgivare hur involverade ni vill vara i processen. Somliga föredrar ett nära samarbete, medan andra gärna överlåter allt ansvar för att verksamheten inte ska sinka.

Oberoende av preferenser, är det smidigt och enkelt att hyra ekonomikonsult med oss på Dreamwork.